HLF
€/lfm 2,5
Stückpreis € 5,99
BoDomo
€/m² 15,99
Paketpreis € 37,74
Kronotex
€/m² 15,99
Paketpreis € 43,08
Kronotex
€/m² 15,99
Paketpreis € 43,08
BoDomo
€/m² 14,99
Paketpreis € 35,98
HLF
€/lfm 2,5
Stückpreis € 5,99
HLF
€/lfm 4,16
Stückpreis € 9,99
Windmöller
€/m² 4,99
Rollenpreis € 39,92
HLF
€/lfm 3,33
Stückpreis € 7,99
BoDomo
€/m² 15,99
Paketpreis € 37,77
HLF
€/lfm 3,33
Stückpreis € 7,99
Kronotex
€/m² 18,99
Paketpreis € 24,55